Styrkede overgange fra dagtilbud til skole

Flere undersøgelser fastslår, at overgangen fra dagtilbud til skole er vigtig. Børnene skal tage afsked med de kendte rammer og voksne og sige goddag til nye. Derfor er det centralt, at dagtilbud og skole formår at gøre overgangen så let og oplyst som muligt, så børnene er rustet til skolestart.

I 2016 fik seks kommuner tre millioner kroner fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling til projekter, som skulle styrke overgangen fra børnehave til SFO og skole. En ny rapport samler kommunernes erfaringer.

Det fremgår blandt andet, at der er arbejdet med

  • gensidige besøg i dagtilbud og skole,
  • udvikling af fælles børne- og læringssyn,
  • udvikling af overdragelsesforløb for udsatte børn,
  • kommunikation mellem børnehavebørn og børnehaveklasseelever via ipads,
  • overgangsaktiviteter, med fokus på at skabe en tættere forbindelse mellem læringsarenaerne i børnehave og skole og
  • udvikling af en praksis, hvor de kommende skolebørn får en venskabsven i børnehaveklassen, som bliver forberedt på at tage imod de nye elever.

Du kan læse meget mere på UVM.dk her

Eller hente og læse om erfaringerne fra projektet her

Scroll to Top