Klar til skolestart?

Tilbage i 2004 lavede Børn&Unge en artikel udfra et simpelt spørgsmål:

Hvad skal børn have oplevet, opdaget, hørt, set og lært i deres første seks-syv leveår? Hvad skal de minimum have været i berøring med?

Det kom der en masse spændende bud på i artiklen som du finder her.

Som afslutning kom der en samling af forskellige spændende og kreative bud på overstående. En liste der kan være med til at sætte skolestarten i et udfordrende perspektiv, hvor hverdagen i børnehaveklassen ofte er fyldt med test, mål og evaluering, kan vi som børnehaveklasseledere sagtens genbesøge denne nærværende tilgang til “det hele barn” og de skønne individer der sætter deres første lærerige fodspor i vores klasselokaler landet over.

Erik Sigsgaard:
– Oplevet magien ved at gå i en juletræsskov
– Have gnavet i et “dinosaurben”
– Siddet i mørket og set lyset fra en græskarmand
– Oplevet gyset i maven ved at være højt oppe
– Få sat gang i fantasien af voksne, der ikke har glemt magien og det sansemæssige
– At være nysgerrig og få lov til det

Søren Riemer og Frank Sørensen:
– Kunne forstå regler og nødvendigheden af dem
– Kende almindelige samværsformer
– Have en følelse af, at han/hun er betydningsfuld
– Have gode sproglige og motoriske færdigheder
– Have prøvet at være i kontakt med forskellige materialer, også ler, sand, -udder
– Vide noget om årsagssammenhænge: Hvad sker der, hvis jeg gør sådan eller sådan
– Have prøvet forskellige udtryksformer: Musik, billeder og bevægelse
– Have oplevet naturen
– Have udviklet nysgerrighed og lyst til at lære
– Vide, hvad der forventes af dem i forskellige situationer – have situationsfornemmelse
– Kende rollelege og deres regler
– Have lært at sætte ord på følelser
– Kunne tage ansvar både for sig selv og andre i sociale relationer
– Haft mulighed for at knytte venskaber
– Kunne finde løsninger i konfliktsituationer

John Engelbrecht:
– Omsorg og kærlighed
– Livretter hver dag
– Hørt eventyrfortælling, rim og remser og alt det poetiske
– Mulighed for at arbejde med deres egen livshistorie
– Mødt voksne, der respekterer dem
– Mødt voksne, der ikke har glemt deres eget indre barn
– Leget fantasiens frie leg
– Oplevet at blive set, som den personlighed barnet er
– Oplevet en rolig hverdag
– Mødt ordentlige modeller at spejle sig i
– Haft flere jubel- og begejstringsdage
– Have oplevet frem for at skulle producere
– Have fantasien med sig som ballast
– Haft mulighed for at komme ud på dybt vand
– Oplevet naturens elementer
– Mødt konkurrence og ret til handling
– Haft lov til det vilde
– Haft lov til at lave huler, gerne en til hvert barn
– Haft ret til ikke at blive “sat i gang”
– Mødt voksne, der er naturlige autoriteter og tryghedsbastioner
– Ret til stilhed, mindre støj
– Ret til kreativ langsomhed

Jonna Haubro:
– Lært sociale kompetencer – lytte til hinanden, tage hensyn til andre, at man ikke altid kan gøre det, man lige har lyst til
– Have oplevet omverdenen
– Set forskellige og mangfoldige kulturelle udtryk
– Have oplevet at gøre det færdigt, man er begyndt på
– Have mødt kompetente voksne, der handler sammen med børnene
– Have brugt sig selv fysisk

Henning Pedersen:
– Kunne give udtryk for egne følelser, behov og interesser og lytte på andres
– Kunne deltage i betydningsfulde fællesskaber
– Kunne samordne interesser og samarbejde
– Kunne værdsætte forskelligheder
– Kunne respektere andres standpunkter og ideer
– Kunne håndtere uenigheder og konflikter
– Kunne være sammen med børn og voksne fra forskellige sociale og etniske sammenhænge
– Kunne skabe fælles kultur sammen med andre børn og voksne gennem leg og pædagogiske aktiviteter
– Lære kulturelle normer og værdier at kende
– Være sammen med nærværende og anerkendende voksne
– Være sammen med voksne som har blik for det enkelte barns ressourcer og stærke sider
– Være sammen med voksne som er i dialog og lydhøre over for børns behov og interesser

Bubber:
– Have fået en masse kærlighed af deres forældre
– Oplevet trygge rammer
– Fået lov til at lære, når de er parate
– Oplevet gode rammer i daginstitutionerne

Daværende Socialministeren:
– Have fået mulighed for at tilegne sig sociale kompetencer
– Og andre personlige kompetencer
– Vide noget om følelser – også andres
– Vide, hvad det vil sige at være ked af det og glad
– Kunne mestre sproget
– Lære at sige til og fra
– Have kendskab til naturen
– Vide noget om, hvorfor årstiderne skrifter
– Have oplevet teater, opera og malerkunst
– Have fået lyst til selv at opsøge oplevelser
– Fået lyst til at bevæge sig
– Oplevet friheden i at danse til musik

Kilde: Børn&Unge : LINK

Scroll to Top