Kan man forebygge ordblindhed i børnehavneklassen?

Dorthe Klint Petersen & Ina Borstrøm

Ordblindhed er store vanskeligheder med at lære at læse og skrive. Ordblindhed forsvinder ikke af sig selv i løbet af opvæksten, og selv en særlig pædagogisk indsats over for ordblinde børn og unge kan til tider synes virkningsløs. Ofte vil ordblinde have vanskeligheder med skriftsproget hele livet igennem.
Ordblinde børn skiller sig som regel ud fra klassekammeraterne allerede i den første læse- og staveundervisning. De har sværere ved at huske de gennemgåede bogstaver, de kan ikke finde ord der begynder med dette bogstav, og deres forsøg med læsning er udenadslære snarere end egentlig læsning. De kan faktisk læse helt uden at kigge i bogen.
På dette tidspunkt opfattes børnenes læsevanskeligheder som overraskende. Umiddelbart adskiller de ordblinde børn sig nemlig ikke fra klassekammeraterne på andre områder, og derfor er man ofte tilbøjelig til at se tiden lidt an. “Det skal nok komme” eller “han er nok bare lidt sen til det med læsning. Børn lærer i forskelligt tempo, og i de andre fag går det jo fint” er bare nogle af de svar forældre til ordblinde børn har fået på deres bekymrede spørgsmål til skolen. Men alt for mange af disse børn lærer ikke at læse bare ved at få længere tid til at lære det. De ordblinde elever sakker stadig længere bagud i forhold til deres klassekammerater, de begynder at indstille sig på en hverdag, hvor en stor del af, hvad der foregår i skolen ikke er rettet mod dem, og hvor fritiden spoleres af alt for svære lektier, som de og deres forældre kæmper sig igennem. På et eller andet tidspunkt sættes diverse pædagogiske tiltag i gang for at afhjælpe elevernes vanskeligheder. Men da er skaden sket for længst.
At det er bedre at forebygge end at helbrede gælder også i forbindelse med læsevanskeligheder. Undersøgelser peger på, at effekten af forberedende undervisning inden læsestart er langt større end effekten af specialundervisning senere i skoleforløbet. Problemet er bare, at man ofte ikke ved, hvem der får vanskeligheder, og hvem der får en normal læseudvikling, og derfor ved man altså heller ikke, hvem en særlig indsats ville gavne mest. For at målrette den forebyggende undervisning maksimalt, må man udnytte den viden, der findes om vedvarende læsevanskeligheder.

Du kan læse hele artiklen ved center for forskning:

klik her og læs mere

Scroll to Top