Innovation, kreativitet og digital læring

Konferencen

http://jamus.dk/konferencer//

9.30-9.50 Morgenmad og velkomst

9.50-10.30 Hvorfor og hvordan skal innovation struktureres?
v/ Llian Rohde, lektor på professionshøjskolen UCC og forfatter til bogen Innovative elever
Bliv præsenteret for en didaktisk metode til udvikling af innovative kompetencer i alle fag samt processer og strukturer, der bidrager til øget kreativitet.

10.30-10.50 Pause med frugt

10.50-12.20 Workshops – runde 1

Woop-AppWorkshop A (1.-3. kl.): Tablets, bevægelse og digital produktion
v/ Peter Jensen, mediedidaktisk vejleder og redaktør på EMU
Hvordan kan mobile devices bidrage til bevægelse og læring i alle fag samt SFO? Hvordan kan eleverne selv skabe og producere deres egne faglige og digitale undervisningsmaterialer? Der arbejdes med følgende digitale værktøjer: Woop App og Aurasma.

Workshop B (1.-6. klasse): Undersøgende og skabende matematik
v/ Janus Madsen, lærebogsforfatter, iværksætter og appudvikler
Hvordan kan eleverne i matematikundervisningen udvikle faglige kompetencer gennem digital og kreativ produktion i meningsfulde sammenhænge? Der arbejdes med følgende læremidler: FotoMat og Format (Matematikdetektiven).

Lille ikonWorkshop C (1.-3. kl.): Hittepåsomhed i dansktimerne
v/ Henriette Langkjær, læsevejleder, medforfatter til FFM i dansk
Hvordan kan eleverne arbejde med innovation og kreativitet i danskundervisningen allerede fra 1. klasse? Med afsæt i udviklingsprojektet ”Hitte på” gives en række konkrete bud. Der arbejdes med følgende digitale værktøj: Skriv og Læs Skole.

Workshop D (1.-6. kl.): Kreativ probl
emløsning og programmering
v/ Mads Remvig, lærer, digital læringsvejleder på Beder Skole i Aarhus
Hvordan kan eleverne på en kreativ og meningsfuld måde lære om grundelementerne i det digitale sprog? Prøv selv kræfter med programmering til indskolingen og mellemtrinnet. Der arbejdes med følgende digitale værktøjer: Scratch og ScrachtJr.

Workshop E (4.-5. kl.): Natur, teknologi og innovation
v/ Janus Halkier, projektleder i Naturvidenskabernes Hus og på Naturfagsmaraton
Hvordan kan eleverne arbejde praktisk, innovativt og undersøgende med hverdagsfænomener, faglige begreber og design i naturfagsundervisningen? Der arbejdes med følgende digitale værktøj: Naturfagsmaratons logbog.

Film-x

Workshop F: Kreativ og digital animation
v/ Bjarke Annesen og Lene Halkier, lærere på Gudenådalens Friskolen
Vil du lave faglige og differentierede animationsfilm med dine elever? Hvordan kan der i alle fag arbejdes målstyret med kreativ digital filmproduktion? Der arbejdes med følgende digitale værktøj: Film-X Online.

Workshop G (1.-6. kl.): Innovativ fremmedsprogsundervisning
v/ Lilian Rohde, lektor i engelsk ved UCC og medforfatter til FFM i engelsk
Hvordan motiveres elever til at udfolde deres kreativitet, tage chancer og producere viden og læring med digitale værktøjer i engelsk og tysk? Der arbejdes med følgende digitale værktøj: Padlet.

Workshop H (1.-6. kl.): Kreativt genbrug og produktion
v/ Kåre Runge, underviser på ReMida, Center for Kreativt Genbrug
Hvordan kan overskudsmaterialer understøtte kreativ tænkning og idégenerering? Hvordan kan elevernes opfindelser og kreationer bringes til live med Stop-motion-animation?

12.20-13.10 Frokost

13.10-14.40 Workshops – runde 2
Alle workshops (A-H) fra om formiddagen gentages.

14.40-15.00 Pause med kaffe og kage

15.00-15.30 Skoleudvikling og innovationskultur
v/ Elise Cramon skoleleder på Engbjergskolen, vinder af Entrepreneurial School of the Year
Hvordan gøres innovation til en helt naturlig del af en skolens hverdag? Hvordan kan der sættes mål og retning for arbejdet entreprenørskab?

Tid og sted
Onsdag den 18. november 2015, kl. 9.30-15.30
Dalum Landbrugsskole, Landbrugsvej 65, 5260 Odense S

Tilmeldingsfrist
Senest 13. november 2015

Pris
Kr. 1.495,- ex moms pr. deltager
Kr. 995,- ex moms for efterfølgende deltagere fra samme institution

Målgruppe
Lærere i indskolingen og på mellemtrinnet, SFO-pædagoger, skole- og SFO-ledere samt konsulenter og vejledere

Kontakt
Michael Bergholdt, michael@jamus.dk eller 61 20 20 22

Tilmelding klik her

Konferencen afholdes i samarbejde med Alinea og WriteReader.

Arrangørerne forbeholder sig rettet til at aflyse konferencen eller enkelte workshops ved for få tilmeldinger eller afbud (fx pga. sygdom).

Scroll to Top