Fremtidens skole – Pædagogik før didaktik

“Men selv om meget peger på, at vi skal tænke nyt og innovativt har politikerne det i øjeblikket med at copy paste undervisningsmodeller fra udlandet som aldrig før. Hvis vi stadig skal leve højt på vores innovativitet og Knowhow i fremtiden er det på tide vi søger svar og muligheder i vores eget land. Vi har nogle af verdens bedste undervisere der uden problem kan løfte opgaven om en ny skolestruktur. Alt politikerne skal gøre er, at udvise tillid til skolernes lærer og pædagoger.”

Martin Lindved Profil

 

Fremtidens skole – Pædagogik før didaktik

(Artiklen blev bragt i medlemsbladet for Børnehaveklasselederforeningen sommeren 2013: Skolestart)

brnehaveklasselederforeningen_-_logo

Martin Lindved arbejder til dagligt som Børnehaveklasseleder på Skansevejens Skole i Fredericia. Ved siden af jobbet som børnehaveklasseleder arbejder Martin også med IT gennem leg, læring og bevægelse og udvikler nye didaktiske og pædagogiske ideer til undervisningen. I 2009 startede han Børnehaveklasseleder.dk op. Et online forum for Børnehaveklasseledere.

Martin vandt i 2011 med sin Didaktiske og pædagogiske model: Den Digitale Tarzanbane prisen for bedste IT-didaktik. En konkurrence afholdt af It-vejlederforeningen og Microsoft.

Martin blev efterfølgende sendt videre til EM i Portugal.Samme år vandt han sammen med Chriba.dk Den europæiske sprogpris for hans projekt med Alfabettastaturet tilbage i 2009. Europa kommissionen sendte sep. 2012 projektet videre til en samlede kåring på Cypern.

Gennem firmaet IT i Bevægelse afholder Martin workshops, foredrag og oplæg omkring den digitale udvikling i både skoler og daginstitutioner. Her samarbejder og hjælper han også kommuner og firmaer med didaktiske og pædagogiske strategier omkring udvikling, på det digitale område. I det nyeste projekt har Martin i samarbejde med Gamesontrack omdannet børnehaveklassen til et digitalt koordinatsystem. En slags indendørs Gps. I projektet skal der afprøves nye digitale muligheder for leg og læring på skolen. Du kan læse meget mere om Martin og følge hans arbejde på: http://www.itibevægelse.dk

Jeg startede som børnehaveklasseleder i 2006, skolen havde lige fået personaleintra på plads, alt imens min nærmeste kollega Inge Åsted lod eleverne lege med gamle skrivemaskiner. Det var en skoleverden i forandring og jeg skulle med min pædagogiske baggrund finde mit ståsted, nu som underviser. Vi skriver nu 2012 og jeg har endnu ikke fundet mit ståsted og kommer nok aldrig til det. Vores arbejde på skolerne handler nemlig meget af tiden om at være omstillingsparate, og afprøve nye didaktiske og pædagogiske muligheder.

Men sådan er det med den nye lærerrolle i fremtidens skole. Vi skal udvikle os sammen med eleverne og være rollemodel i deres læringsprocesser. Men hvad skal vi holde fokus på i udviklingen af børnehaveklassen i en digital tidsalder der allerede har budt på elevplaner, cooparative learning, læringstils undervisning, social læring sat i systemer og et fagligt indhold der får selv de mest erfarende børnehaveklasseledere til at tabe pusten? Det er svært at spå om fremtiden men de fleste tendenser peger i retning af at vores rolle som underviser er under gevaldig revision. Heldigvis kommer vores pædagogiske uddannelse og erfaring os til gode som børnehaveklasseleder. Pædagogikken ser ud til at blive sat i fokus frem for den didaktiske tilgang. Fortsætter denne tendens kan den digitale udvikling være med til at redde børnehaveklasseleder faget i fremtidens skole.

I 2011 fik Sir Ken Robinson LEGO prisen. Jeg deltog i konferencen og fik fornøjelsen af at høre hans oplæg omkring fremtidens skole. Sir Ken Robinson mener at vores uddannelsessystem skal tilpasses den verden vi lever i. Vores skolesystemer er forældet fordi det er bygget op på baggrund af det industrielle samfund og bærer stadig meget præg af samlebåndsmentalitet. En af Sir Ken Robinsons hoved pointer er, at elever i skolesystemet i dag skal uddannes til at fokusere på processen og ikke kun på målet med undervisningen.

Vi skal arbejde meget mere med elevernes individuelle talenter i stedet for at guide alle i samme retning. Sir Ken Robinson stiller bl.a. spørgsmålet: ” Hvorfor mener vi i uddannelsessystemet, at det vigtigste børnene har til fælles er deres alder?” En glimrende pointe til os børnehaveklasseledere der dagligt arbejder med børn der er kommet for tidlig i skole. Sir Ken Robinson fortæller også om hvordan erhvervssituationen konstant forandre sig. For 30 år siden kunne man være sikker på, at hvis man gik i skole og fuldførte en uddannelse så fik man et arbejde. Sådan er det ikke længere. Mange af de jobs der findes om 5 år er slet ikke opfundet endnu. Udfordringen for fremtidens skole bliver at uddanne og klæde eleverne bedst muligt på, til jobs der ikke findes endnu.

Jeg er meget optaget af den digitale udvikling og hvad den gør ved fremtidens undervisning. Jeg husker tydeligt min første undervisning med computere på skolen. 24 elever skulle efter frikvarterets konflikter finde ned til vores pc skabe, hente en bærbar pc, tænde for computeren og sidde 20 min., mens jeg som lærer løb forvirret rundt, for at logge alle på med brugernavn og koder. Meget undervisning blev det ikke til, men vi lærte, hvor man henter computere. Hvem kender ikke den situation.

Den indiske forsker Sugata Mitra ændrede heldigvis billedet af, hvordan man kan bruge IT i sin undervisning. I 1999 lavede han et forsøg i Indien kaldet ”Hole in the Wall”. Forsøget gik ud på at finde ud af hvad der ville ske, hvis man stillede en computer i Indiens slum. Da man ikke ønskede at computeren skulle blive stjålet eller ødelagt byggede man den ind i en mur, som vi kender det fra pengeautomater. Efter 10 min. stod den første dreng og legede med computeren, efter 5 min. havde han åbnet for internettet og viste sin lillesøster, hvordan computeren virkede. Ingen af børnene havde nogensinde set en computer før eller gået i skole. Sugata Mitra har gennem de sidste 12 år gennemført et udtal af ”Hole in the Wall” forsøg over hele verdenen og har forsket i, hvordan man kan overføre denne viden til skolesystemerne. Man har fundet ud af at elever kan skaffe sig viden til alt gennem internettet. Sidder der 4 børn omkring en computer lære alle 4 lige meget gennem kommunikation og samarbejde. Får børnene ros og anerkendelse gennem deres læringsproces forbedres deres resultater med op til 30 procent. Lærerrollen som vi kender den er forældet. Det er ikke længere læreren der står med viden. Derfor skal ens rolle nytænkes, så man i stedet kan guide og facilitere undervisningen sammen med eleverne.

Med undersøgelser og forskningsresultater som overstående udviklede jeg i 2010 en model til, hvordan man kan bruge og implementere IT i sin undervisning. Den didaktiske og pædagogiske model hedder: Den Digitale Tarzanbane. Via Den Digitale Tarzanbane kan jeg nu afprøve et utal af programmer sammen med eleverne i børnehaveklassen. Jeg kan arbejde med store grupper helt op til 40 elever på en gang og jeg gør dette gennem IT, leg, læring og bevægelse.  IT bliver nu implementeret i undervisningen sammen med mit almindelige fag materiale og ved hjælp af højest 6 computere.

I fremtidens skole blæser vinden ikke kun i retningen af at skolen og lærings metoder forandres. Samarbejde med forældrene bliver også en vigtig del af den måde eleverne skal lære på. Flere undersøgelser viser at det kun er 20 procent af den viden børn får, der kommer fra uddannelsessystemet. 60 procent er børns viden kommer direkte fra forældrene. Måske ikke overraskende, men vi bør alligevel overveje, hvordan vi i fremtiden skal samarbejde omkring børnenes udvikling både fagligt, socialt og kulturelt. I Danmark er en stor del af vores kultur og samfund bygget op omkring tillid. Derfor mener jeg også vi har en unik opgave i, at videregive denne demokratiske tilgang til hinanden som mennesker i et globaliserede uddannelsessystem.

Selv om meget peger på, at vi skal tænke nyt og innovativt har politikerne det i øjeblikket med at copy paste undervisnigsmodeller fra udlandet som aldrig før. Hvis vi stadig skal leve højt på vores innovativitet og Knowhow i fremtiden er det på tide vi søger svar og muligheder i vores eget land. Vi har nogle af verdens bedste undervisere der uden problem kan løfte opgaven om en ny skolestruktur. Alt politikerne skal gøre er, at udvise tillid til skolernes lærer og pædagoger.

Den digitale udvikling er kommet for at blive. Den nye generation kaldes for ”De digitale indfødte” og med god grund. Det digitale univers er en naturlig del af deres måde, at opleve verdenen på og vores rolle som lærere og pædagoger bliver at udnytte disse nye muligheder sammen med eleverne. Vi har som børnehaveklasseledere aldrig stået stærkere i fremtidens skole. Vores uddannelses baggrund og erfarings grundlag giver os helt unikke muligheder for at gå forrest i udviklingen af det Danske undervisningssystem. Vi har altid arbejdet som guide og facilitator i vores undervisning og vores brobygningsarbejde mellem børnehave og skole.  Det er derfor vigtigt, at vi fremhæver de kvaliteter vi besidder med vores pædagogiske uddannelse og didaktiske arbejde på skolen. Vi kan være med til at sikre, at fremtidens skole i Danmark, får elever der kan samarbejde, fokusere på processen, tænke innovativt, forblive nysgerrige og være omstillingsparate til hverdagens udfordringer.

Husk på

”Vi skal ikke undervise i ordrets traditionelle forstand, men derimod skabe rum med mulighed for læring i fremtidens skole”

/ Børnehaveklasseleder Martin Lindved

Scroll to Top