Format elevbogen til matematik

Elevbogen er bygget op efter børnehaveklassens nye fælles mål 2009 – læs om målene her

Format til børnehaveklassen er et undervisningssystem der uden tvivl har tænkt nye tanker i forhold til den måde vi nu og i fremtiden skal undervise på i børnehaveklassen.

Format systemet er både til dig der som lærer elsker struktur og faste temaer men det er i allehøjeste grad også til den fleksible lærer der elsker at springe derhen, hvor eleverne er.
Formatsystem er bygget op efter følgende fremgangsmåde:

  1. Kursusforløb – Her gennemgås og laves elevbogens enkelte Kapitel
  2. Evaluering – Her evalueres med evalueringsbogen
  3. Værksteder – Vi arbejder med Format værkstedskassen
  4. Evaluering – Der evalueres igen
  5. Projekt – Her kan laves forskellige projekter med udgangspunkt i det enkelte gennemgået tema

De seks kapitler

En af fordelene ved format systemet er at det ikke er årstids bestemt materiale. Jo der er selvfølgelig side 1 som viser et billede af skolestart i børnehaveklassen og det første tema hedder stranden. Men der er intet jule tema som man ellers ofte støder på i andre elevbøger.

Det giver en befriende oplevelse som lærer at vide man kan fordybe sig i de enkelte kapitler alt efter elevernes behov.
Strandtemaet kan uden problemer først påbegyndes efter efterårsferien, hvilket jeg vil tilråde da Format er den matematikbog til børnehaveklassen der sigter efter højde springerne – dvs. de fagligt stærke elever.

Elevbogen tilgodeser på mange måder også bredden i klassen, men selv de stærke elever vil have svært ved at gennemføre kapitel 1 i august /september måned, hvor vi ved eleverne er ved at få den sociale dimension på plads i klassen.

Når man første gang åbner elevbogen vil man opdage kapitlerne er meget skarpt delt op i matematiske temaer. Dette er også klart et plus da det over for mig som lærer tydeliggør elevernes proces i det enkelte kapitel og gør evalueringsbogen vedkommende. Ofte ser man i matematikbøgerne til børnehaveklassen at forfatterne laver nogle rigtig gode opgaver, men når de skal placeres i elevbogen gøres dette som regel efter sværhedsgrad og ikke temaer.

Dette er heldigvis ikke tilfældet med formats elevbog.
Her ses den tydelige opdeling af kapitlerne efter de matematiske temaer.
Alle seks temaer/ kapitler gennemgår man ud fra fremgangsmåden som ses øverst.

Hvert kapitel starter med en tilhørende historie. Historien er med til at drage eleverne ind i det matematiske univers og det lykkes ret godt. Fordelen ved historierne er at de i sidste ende kobles med den historie der starter i Format til 1. Klasse. En proces der uden tvivl har været svær, da Format til 1. Klasse blev udviklet først.


Kapitel 1Stranden    Faglige områder: Tal, antal og rækkefølge

Alt begyndelse er svær, og det er også tilfældet med elevbogen. Børnene skal vendes til at arbejde med at skrive og løse opgaverne. Jeg brugte meget tid på at gå rundt til de forskellige elever og rose dem for deres proces og ikke det de skrev.

Format ligger op til at eleverne gør deres egne erfaringer og selvom jeg rettede på enkelte elever med at skrive tallene på den rigtige måde. Kan man godt vente med at rette dem. Evalueringsbogen tydeliggør hvad den enkelte elev skal arbejde med og her tydelig gøres det også hvordan de enkelte tal skal vendes.

Grunden til at jeg mener man skal vente til efter efterårsferien med at gå i gang med format handler ikke kun om det sociale liv i klassen. De første sider går meget godt for eleverne men på side 10 og 11 bliver vi præsenteret for en slikbutik, hvor eleverne skal finde prisen og tegne de mønter de skal betale med.

Denne opgave er meget abstrakt og det viste sig også hurtigt at det kun var en meget lille procent del af de 53 elever der kunne gennemskue opgaven. Næste gang jeg skal til at arbejde med side 10-11 vil jeg forinden bruge en uge på at lege butik med eleverne.

Problemet er at der med det auditive og visuelle ikke var nok forklaring for eleverne til opgaven. Mit forslag vil derfor være at man bruger den taktile sans så eleverne får tingene i hænderne inden ved hjælp af butikken.

Selv om format systemet er bygget op efter, (elevbog – evaluering – værksteder – evaluering – projekt) tilbyder elevbogen også værkstedslege/ gruppeaktiviteter undervejs på siderne.
Også her er format forskellig fra andre matematiksystemer på markedet.

Levende krig er en af aktiviteterne som er meget populær i klasserne.
Vi begyndte også på format sangen tallene indeni – som børnene aldrig bliver trætte af.

Efter evalueringen og arbejdet med værkstedskassen, kan man med fordel lave et lille projekt hvis tiden tillader det. Ellers går man videre til næste kursus forløb – Geometrien

Kapitel 2 – Geomatrien    Faglige områder: Trekant, firkant og cirkel

Kapitel 3 – Legetøj    Faglige områder: Tal, antal og rækkefølge

Kapitel 4 – Cirkus Plus    Faglige områder: Plus

Kapitel 5 – Ridderborgen    Faglige områder: Mønstre og spejling

Kapitel 6 – Mad    Faglige områder: Minus

Scroll to Top