Taltest 1-30
Se materialet her • Vejledning
  Denne simple taltest vil kortlægge dine elevers forforståelse af talsystemet samt deres evne til at genkende de enkelte tal fra 1 - 30

  Erfaring viser at eleverne har sværest ved tallene fra 11 - 19 da de navnemæssigt ikke giver nogen logisk mening i talsystemet.

  Der er specielt to tal der går igen som de sidste eleverne lære at kende: 16 og 18

  Dette kan give et godt billede af hvor langt eleven er i læringsprocessen med kendskab til tallene og talsystem.

  Forslag til hvordan:

  Test hver elev for sig.

  Tid: ca. 5 min pr. elev

  Vælg to farveblyanter i hver sin farve. Den ene bruges til at farve de tal eleven har styr på. Den anden bruges til at farve de tal eleven gerne vil lære bedre at kende.

  Peg tilfældigt på et tal og spørg om eleven kender tallet navn?

  Testen er tre-delt i niveau 1 - 3

  Når alle tal på siden er gennemgået kan man udfordre eleven ekstra ved at spørger om han/ hun kan vise hvilken rækkefølge tallene kommer i. Eleven skal pege med fingeren efter den enkelte side er gennemgået.

  Hvorfor tage testen?

  Grundlæggende kendskab til talsystemet er essentiel for det videre arbejde med matematikkens verden. Snup gerne testen løbende. Den vil vise dig elevernes løbende udvikling og sætte dig i stand til at tilbyde de helt rigtige udfordringer til klassen i matematikundervisningen.

  Som flere og flere erkender; - Dansk er blot et hjælpefag til matematik

  God arbejdslyst

 • 306 Antal bruger downloads

 • Download

 • Scroll to Top