Elevens fodboldmål
Se materialet her • Vejledning
  Tak til https://www.facebook.com/pages/Inspiration-til-undervisning-i-indskolingen/
  For denne idé
  Har været i gang med at lave en skabelon for synlige mål for dansk og matematik, som skal hænge i klassen + at eleverne skal have personlige mål.

  Jeg tænker, at fodboldmålet skal kopieres og lamineres i A3 (x 2, ét til hvert fag) og fodboldene skal også være i A3 og lamineres (vælg de bolde, du synes bedst om og lav boldene, som du vil). Over målene hænges overskrifterne.

  På boldene skrives de mål hele klassen arbejder med enten hele året igennem (færdigheder, som løbende skal trænes) og der kan i perioder også arbejdes med mere specifikke mål for et emne eller forløb.

  De personlige mål kan sættes i elevernes portefolio-mapper og jævnligt evalueres og justeres.

  Den kan også bruges til synliggørelse af klassens sociale mål

 • 4369 Antal bruger downloads

 • Download

 • Scroll to Top