Dunn og dunn læringsstils model
Se materialet her • Vejledning
  Om læringsstile

  I USA har man siden 1970´erne forsket i under hvilke betingelser, at man bedst lærer nyt og vanskeligt stof. De amerikanske professorer Dr. Rita Dunn og Dr. Kenneth Dunn  har med udgangspunkt i St. John´s University i New York arbejdet med det amerikanske begreb "Learning Styles" (se www.learningstyles.net), hvilket man på dansk kan kalde for læringsstil. Teorien er koncentreret om, hvilke faktorer der har indvirkning på forskellige menneskers læring. Dunn og Dunn har som udgangspunkt, at alle har deres egen individuelle måde at lære på. Hver enkelt person har visse præferencer, igennem hvilke de lærer bedst. Disse præferencer varierer fra person til person, og de kan i en vis udstrækning ændres med tiden samt med miljømæssige stimuli.

  Dunn og Dunns forskning er interessant, idet den med udgangspunkt i praksis i klasseværelset går tæt på det enkelte barns forskellige måder at lære på. Desuden er teorien koncentreret om, hvilke faktorer der har indvirkning på forskellige børns læring.

  Dunn og Dunn har som udgangspunkt, at alle har deres egen individuelle måde at lære på. Hver enkelt person har visse præferencer, igennem hvilke de lærer bedst. Disse præferencer varierer fra person til person, og de kan i en vis udstrækning ændres med tiden samt med miljømæssige stimuli.

  Definition

  Denne personlige læringsstil udgøres af en række biologiske, udviklingsmæssige samt miljømæssige karakteristika, som gør, at nogle lærer bedre ved visse læringsmiljøer og -metoder, som for andre kan være uden nogen som helst effekt. Dette leder os over i Dunn og Dunns definition af "learning style":

  "…the way in which each individual learner begins to concentrate on, process, absorb and retain new and difficult information."1

  Læringsmæssige præferencer

  Vi har alle vores særlige læringsmæssige forcer, hvilket Dunn og Dunn kalder for "strengths". Disse forcer eller præferencer er især vigtige for os, når vi skal lære nyt og vanskeligt stof. Især i disse situationer er det væsentligt, at læringsmiljøet er indrettet på en sådan måde, at det tilgodeser netop vores måde at lære på. Sker det, vil læring foregå lettere.

  Det er særligt vigtigt at holde sig dette for øje, når vi i skolen støder på elever, som har vanskeligheder med skolens måde at lære fra sig på. I disse tilfælde er det essentielt at kortlægge, hvad den konkrete elevs læringsstil og præferencer er for siden at tilrettelægge undervisningen herefter.

  For at kunne kortlægge og tilgodese den enkelte elevs særlige måde at lære på har Dunn og Dunn over flere år løbende udarbejdet en model over, hvilke stimuli der influerer på vores måde at lære på. Modellen bliver revideret i takt med, at forskningen indenfor "Learning Styles" frembringer nye betydningsfulde resultater.

  Kilde:

  http://www.laeringsstil.dk/omlaeringsstile.asp

 • 307 Antal bruger downloads

 • Download

 • Scroll to Top