Bogstav og ord test
Se materialet her • Vejledning
  Simpelt men effektivt evalueringsværktøj der kan bruges året rundt.

  Udførelse:

  Hver elev får udleveret et blankt ark.

  Der instrueres i at eleverne skal følge med på farverne, hvor vi starter ved pil 1.

  Bogstav for bogstav læses op og det er vigtigt at eleverne sætter et kryds ved de bogstaver/ ord de gerne vil lære/ ikke kender endnu.

  Når opgaverne rettes igennem skal der fokuseres på bogstavkendskab, finmotorikken, skriveretningen samt begyndende læsning.

  Testen kan udføres med en hel klasse på sammen tid - men vil man sikre at det er den enkelte elevs præstation der vurderes på er 12 elever det bedste antal.

 • 2321 Antal bruger downloads

 • Download

 • Scroll to Top