Bestemmelse af læringsstil – Format
Se materialet her • Vejledning
  Bestemmelse af læringsstile
  Formålet med at inddrage dele af Dunn & Dunns teori om læringsstile i Format er at
  sikre en variation i undervisningsaktiviteterne, så elevernes forskellige måder at lære
  på tilgodeses.
  Arbejdet med de forskellige læringsstile i Format kan styrkes yderligere, hvis der samtidigt
  arbejdes med at gøre læringsstilene genkendelige for eleverne. Når eleverne reflekterer
  over deres egen læring, synliggøres deres egne styrker og svagheder i forhold til at
  lære og arbejde med nyt stof.
  Til Formats værkstedsdel er der udviklet to ark med i alt otte læringsstilsbrikker,
  der kan bruges til dialog og diskussion med eleverne om deres personlige læringspræferencer.
  Arkene repræsenterer udelukkende de læringsstile, som Format primært
  fokuserer på, dvs. de perceptuelle forcer og de sociale forcer. Arkene med læringsstilsbrikkerne
  er derfor ikke en fyldestgørende læringsstilstest, men fungerer som et redskab
  udviklet specifikt til arbejdet med Formats værkstedsdel.
  Det ene ark består af fire brikker, der repræsenterer de perceptuelle forcer - visuel/se,
  auditiv/høre, taktil/røre og kinæstetisk/gøre. Det andet ark består af fire brikker med de
  sociale styrker, som i Format kaldes ”alene”, ”par”, ”små grupper” og ”store grupper”.
  Med udgangspunkt i illustrationerne på læringsstilsbrikkerne kan læreren tale med
  eleverne om, hvad det vil sige at lære på en visuel, auditiv, taktil eller kinæstetisk måde
  og hvorvidt eleverne foretrækker at arbejde alene, i par, i små grupper og i store grupper.

 • 340 Antal bruger downloads

 • Download

 • Scroll to Top