Undervisnings evaluering
Se materialet her • Vejledning
  Tak til: https://www.facebook.com/pages/Inspiration-til-undervisning-i-indskolingen/
  for denne super idé

  Evaluering:For at gøre det tydeligt for børnene, hvad der forventes af dem i timerne, bruger jeg denne smiley-evaluering. Mit ønske er, at bruge den efter hver lektion.

  Allerførst taler man med børnene om, hvad de 4 evalueringspunkter betyder og hvorfor de er vigtige:

  1) Være klar: Når timen starter, kommer man stille og roligt ind i klassen og sætter sig på sin plads.

  ro22) Lytte/ ro når andre taler: Man rækker hånden op, hvis man vil have ordet - har man det ikke, er man stille (med hele kroppen), lytter og ser på den, der taler.

  ro3

  3) Arbejde/ ikke forstyrre: Man bliver på sin plads og bikser med sine opgaver uden at forstyrre andre.
  ro4

  4) Afslutte/ evaluere: Man pakker sammen, når den voksne siger det og sætter sig stille på sin plads og er klar til at evaluere.

  ro5= Børnene skal lære så meget som muligt og derfor skal der være fælles regler og ro i klassen til at arbejde.

  Jeg vil præsentere de 4 illustrationer med 'Dit valg', så det bliver meget tydeligt, hvilken adfærd, jeg ønsker - og at det er op til den enkelte, hvad han/hun vælger og hvilken konsekvens valget har.

  Evalueringstavlen kopieres til A3-størrelse og hænges synligt på tavlen. Der skal også være nogle magneter el. lign., som kan sættes på tavlen, når evalueringen går i gang.

  Helt konkret stiller den voksne sig ved tavlen og spørger punkt for punkt: "Hvordan gik det med at 'Være klar'? Hvor mange synes, den var rød? - ræk hånden op nu." - derefter spørges, hvor mange, der synes gul og grøn. Det er min erfaring, at børnene er meget ærlige, men det er selvfølgelig den voksne, der begrunder og bestemmer, hvor magneten sættes - børnene skal ikke begrunde, for de bliver let ´politibetjente´. Jeg gør det meget klart, at de skal se på sig selv - det handler ikke om at hænge nogen ud.

  Hvis alle punkter blev grønne 'vinder' klassen en 'diamant', 'stjerne' eller lignende. Når de har vundet fx 10, kan der være en belønning. Jeg plejer at give dem en legetime - nogle gange fri leg, andre gange med fagligt indhold, fx banko eller en aktivitet/ konkurrence med fagligt indhold.

 • 2001 Antal bruger downloads

 • Download

 • Scroll to Top