Category: Sprog

Kompetenceområdet sprog skal ikke ses som et isoleret område, men udgør et centralt område i undervisningens opbygning generelt, således også i de øvrige kompetenceområder, hvor forskellige faglige områder indgår. De øvrige kompetenceområder har alle et særligt fagsprog, der omhandler såvel ordforråd som genre og fremstillingsform. Arbejdet med den sproglige dimension i samtlige kompetenceområder baner således vejen for elevernes kommende brug af sprog i skolens fag, hvor en kvalificeret brug af sprog styrker elevernes faglige forståelse – faglig viden kræver fagligt sprog.

Her finder du undervisningsmaterialer der passer til kompetenceområdet sprog

Scroll to Top