Category: Naturfaglige

I arbejdet med kompetenceområdet naturfaglige fænomener får eleverne gennem konkrete oplevelser og viden mulighed for at gøre sig erfaringer med naturen, så de får lyst til at færdes i den, og så eleverne bliver iagttagende i deres naturoplevelser og lærer at tage hensyn til naturen. Som underviser må man skabe rammer for, at eleverne får førstehåndsoplevelser med naturen og de fænomener, der knytter sig til den. Det kan fx ske, når en del af undervisningen foregår i områder uden for klasselokalet, på skolens område, den nærmeste park, eller når eleverne er på udflugt til skov, strand, havn osv.

Når eleverne får naturindtryk og oplevelser med naturfænomener, skal de have mulighed for at forundres over og fascineres af dem. De skal have mulighed for at føle glæde ved at færdes i naturen og ved at opleve, iagttage og undersøge. Eleverne skal indsamle materialer i naturen og tale om oplevelser og erfaringer med naturen med de voksne og med andre børn. En fuglestemme kan høres på nettet hjemme i klassen. Et træs størrelse kan vises på et billede, og ord kan forklare, hvordan en blomst bliver til. Men den egentlige læring sker, når eleven genkender fuglens stemme i naturen, ser det store træ og selv laver spiringsforsøg i klassen eller i skolehaven.

Naturfaglige fænomener giver børnehaveklasselederen masser af mulighed for at arbejde med varieret og anvendelsesorienteret undervisning, og hvis undervisningen i høj grad tilrettelægges i naturen, bliver bevægelsesaspektet et naturligt element. Der kan med fordel arbejdes med at tydeliggøre fagsproget ved at bruge fagord, forklare betydningen af dem og forklare, hvorfor fagordene bruges.

Her finder du undervisningsmaterialer der passer til kompetenceområdet naturfaglige fænomener

Scroll to Top