Category: Matematisk

Med matematisk opmærksomhed i børnehaveklassen menes, at eleverne arbejder med enkle taleksempler og simple geometriske figurer og derigennem får mulighed for at samtale om og med matematik. Matematisk opmærksomhed i børnehavneklassen tager sit udgangspunkt i den legende og undersøgende tilgang i forhold til elevernes begyndende talforståelse og deres uformelle talarbejde. Elevernes forståelse for geometriske figurer og opbygningen af et matematisk begrebsapparat og fagligt ordforråd grundlægges i børnehaveklassen, og undervisningen skal lægge op til den egentlige matematikundervisning i 1. klasse.

Her finder du undervisningsmaterialer der passer til kompetenceområdet matematisk opmærksomhed.

Scroll to Top