Category: Kreative og musiske

I alle emner og kroge af undervisningen kan musiske og kreative tilgange medtænkes. Det er oplagt at inddrage kunstformernes ind- og udtryk i undervisningen både som kilde til viden og som oplevelsesobjekt. Det er jo netop kunstens væsen og ærinde at provokere og tale til sanser og følelser på utraditionelle måder og med skæve vinkler. Nogle gange kan der være tale om et bestemt emne, man vil bearbejde. Andre gange kan en åben og undersøgende tilgang til et kunstværk – billede, skulptur eller et stykke musik, en film – afføde spændende og filosofiske samtaler om væsentlige livstemaer.

Som børnehaveklasseleder må man tilstræbe at skabe rammer i undervisningen og forløb, hvor elevernes sanser stimuleres, hvor de får oplevelser og erfaringer, og hvor de får muligheder for selv at udtrykke sig gennem kreative og musiske udtryksformer, og hvor de får mulighed for at bruge it og digitale medier til både at bearbejde sanseindtrykkene, men også til at formidle og til at være skabende.

Fokus lægges dels på kendskab til teknikker, redskaber og færdigheder, men må i høj grad også være på værdien af at sanse og skabe. Den ramme, som børnehaveklasselederen definerer, skaber et kreativt frirum for elevernes sansning og skaben. En konkret opgave kan være, at eleverne fx skal tage billeder, der viser noget om den aktuelle årstid. Billederne redigeres, lægges i et fremvisningsprogram og vises for de øvrige elever.

Der er et hav af kreative og musiske udtryksformer, så børnehaveklasselederen må tilrettelægge undervisningen, således at oplevelserne, indtryk og udtryk varieres, og så eleverne stifter bekendtskab med en bred palet af både plane og rumlige billeder, sang, musik og dans, drama og film.

Her finder du undervisningsmaterialer der passer til kompetenceområdet kreative og musiske udtryksformer

Julevendespil

Julevendespil

Sjove brikker med julemotiver. Kan bruges til forskellige spil, opgaver osv. omkring juletid i børnehaveklassen. Kilde: Gratisskole.dk  390 Visning(er)  140 […]

Scroll to Top