Category: Fællesskab

Kompetenceområdet engagement og fællesskab tager udgangspunkt i elevens alsidige udvikling, som er et tværgående emne på alle klassetrin, men som i børnehaveklassen har sit eget kompetenceområde med videns- og færdighedsmål. Elevens første møde med folkeskolen danner fundamentet for elevens senere både faglige og sociale udbytte af folkeskolen, og derfor har Engagement og fællesskab en central plads i tilrettelæggelsen af undervisningen i børnehaveklassen. Hvor de andre kompetenceområder i høj grad beskriver faglige mål, handler videns- og færdighedsmålene i Engagement og fælleskab mere om, hvordan man får aktive, deltagende, reflekterende og sociale elever til glæde for både eleven selv og klassens og skolens fællesskab. Det vil sige, at fokus er på hver enkelt elev og på de fællesskaber, som de indgår i.

Engagement og fællesskab er ikke et isoleret undervisningsområde, men et område, som medtænkes, når der planlægges undervisningsforløb, klassestruktur, arbejdsformer, legeaftaler mv.

Her finder du undervisningsmaterialer der passer til kompetenceområdet engagement og fællesskab.

Scroll to Top